Pompy hydrauliczne Technometra:

EX VM 105-2, AMX 25-7,  AC 105.02 LVNMB,  AM 105.02 AENM,  AM 105.02 AVAM,  AM 105.02 AVNM,  AM 105.02 BENM,  AM 105.02 BENS,  AM 105.02 BVNM,  AM 105.02 BVNS,  AM 105-20.02 AVNM,  AM 105-20.02 BENS,  AM 110.02AVNM,  AM 12 K5 ADNM,  AM 12.03 ADAM,  AM 12.03 ADGM,  AM 12.03 ADNM,  AM 12.03 AEAM,  AM 12.03 AENM,  AM 12.03 AVAM,  AM 12.03 AVNM,  AM 12.03 BENM,  AM 12.03 BENM,  AM 12.03 BVNM,  AM 12-10.01 A,  AM 12-20.03 ADNM,  AM 12-20.03 AVNM,  AM 125.03 AENS,  AM 16.03 AENM,  AM 16.03 AVAM,  AM 16.03 AVNM,  AM 16.03 BVNM,  AM 20 A,  AM 20.02 AA,  AM 20-02-20 B,  AM 20-02A,  AM 28 K7 ADNM,  AM 28.02 AEAM,  AM 28.02 AENM,  AM 28.02 AVAM,  AM 28.02 AVNM,  AM 28.02 AVNS,  AM 28.02 BEAM,  AM 28.02 BENM,  AM 28.02 BVNM,  AM 28.G2 AENM,  AM 28-20.02 AVNM,  AM 56.02 AEAM,  AM 56.02 AENM,  AM 56.02 AENS,  AM 56.02 AVAM,  AM 56.02 AVNM,  AM 56.02 BENM,  AM 56.02 BENS,  AM 56.02 BVNM,  AM 56-20.02 AENM,  AM 56-20.02 AVAM,  AM 56-20.02 AVNM,  AM 56-20.02 BVNM,  BM 12.03 AXNM,  LM 25-01 B,  UM 105.02 BENM,  UM 12.03 BVNM,  UM 25-01 A,  UM 28.02 BENM,  UM 28.02 BVNM,  UM 56.02 BENM,  UM 56.02 BENS,  UM 56.02 BVNM,  UM 56.02 BVNS

Silniki hydrauliczne Technometra:

AC 105.02 LENMA, AC 105.02 LVAMA, AC 105.02 LVNMA, AC 105.02 PVAMA, AC 105.02 PVNMA, AC 105.02 PVNSB, AC 105-20.02 LENMA, AC 105-20.02 LVNMA, AC 105-20.02 PENMA, AC 105-20.02 PVAMA, AC 105-20.02 PVNMA, AC 105-20.02 PVNSB, AC 110.02PVNMA, AC 12 K5 PVNMA, AC 12 K7 LDNMA, AC 12 K7 PDNMA, AC 12.01 L, AC 12.01 LA, AC 12.01 P, AC 12.01 PD, AC 12.01PA, AC 12.03 LDNMA, AC 12.03 LEAMA, AC 12.03 LENMA, AC 12.03 LVAMA, AC 12.03 LVNMA, AC 12.03 PDNMA, AC 12.03 PEAMA, AC 12.03 PENMA, AC 12.03 PVAMA, AC 12.03 PVNMA, AC 12.O2 L, AC 12-02.03 LVNMA, AC 12-10.01 P, AC 12-11.03 PVNMA, AC 12-20.03 LVAMA, AC 12-20.03 LVAMB, AC 12-20.03 PENMA, AC 12-20.03 PVNMA, AC 12-20.03 PVNMB, AC 125.03 LENSA, AC 125.03 LVNMA, AC 125.03 LVNSA, AC 125.03 PENMA, AC 125.03 PENSA, AC 125.03 PVNSA, AC 16.01 L.A, AC 16.01 P, AC 16.03 LENMA, AC 16.03 LVAMA, AC 16.03 LVNMA, AC 16.03 PENMA, AC 16.03 PVNMA, AC 20 L, AC 20 P, AC 20.02 LA, AC 20.02 PEA, AC 20-02 L, AC 20-02 P, AC 25-01 L, AC 28 K7 PDNMA; AC 28.02 LEAMA, AC 28.02 LVAMA, AC 28.02 LVNMA, AC 28.02 PVAMA, AC 28.02 PVNMA, AC 28.02 PVNMB, AC 28.02 PVNSB, AC 28-20.02 LVNMB, AC 28-20.02 PVNMA, AC 28-20.02 PVNMB, AC 2O.01 P, AC 56.02 LENMA, AC 56.02 LVAMA, AC 56.02 LVNMA, AC 56.02 PEAMA, AC 56.02 PENMA, AC 56.02 PENMB, AC 56.02 PVNMA, AC 56.E2 PVNSB, AC 56.R2 PVNSB, AC 56-20.02 LVNMA, AC 56-20.02 PENMA; AC 56-20.02 PVNMA, AC 56-20.02 PVNMB, ACX 25-7L, ACX 25-7P, AM 12-20.03 AENM, LC 25.01 L, PC 105-20.S2 PDNGA, UC 105.02 PVNMA, UC 12.03 LENMA, UC 12.03 LENMB, UC 12.03 PENMB, UC 12.03 PVNMA, UC 25.01 L, UC 25.01 PEA, UC 25-01 P, UC 28.02 PENMB, UC 28.O2 PVNMB, UC 56.02 LVNMA, UC 56.02 PENMA, UC 56.02 PVNMA, UC 56.R2 LVNSB, UM 12.03 BENM, VC 105.S2 LDNGA, VC 105.S2 PDNGA, VC 105-20.S2 LDNGA; VC 105-20.S2 PDNGA, VC 110 L, VC 110 P, VC 16.S3 LDNGA, VC 16.S3 PDNGA, VC 20 L, VC 20 P, VC 28.S2 LDNGA, VC 28.S2 PDNGA, VC 30 L, VC 30 P, VC 45 L, VC 45 P, VC 56.02 LDNMA, VC 56.S2 LDNMA, VC 56.S2 PDNGA, VC 56.S2 PDNMA, VC 56-20.02 LDNMA, VC 56-20.S2 LDNMA, VC 56-20.S2 PDNGA, VC 56-20.S2 PDNMA, VC 60 L, VC 60 P, VC 90 L, VC 90 P

Filtry Technometra:

FAS N B 10,  FAS N B 25,  FAS N B 3,  FAS N D 63,  FAS V B 10,  FAS V B 25,  FAS V B 3,  FAS V D 63,  FAS X B 10,  FAS X B 25,  FAS X B 3,  FAS X D 63,  FASP-12-01,  FBS N B 10,  FBS N B 25,  FBS N B 3,  FBS N D 63,  FBS V B 10,  FBS V B 25,  FBS V B 3,  FBS V D 63,  FBS X B 10,  FBS X B 25,  FBS X B 3,  FBS X D 63, FS 10 B 10,  FS 10 B 25,  FS 10 D 63,  FU 12 AN 11,  FU 12 AN 12,  FU 12 AV 11,  FU 12 AV 12,  FU 12 AX 11, FU 12 AX 12,  FU 12 BN 11,  FU 12 BN 12,  FU 12 BV 11,  FU 12 BV 12,  FU 12 BX 11,  FU 12 BX 12,  FU 16 AN 12,  FU 16 AN 13,  FU 16 AV 12,  FU 16 AV 13,  FU 16 AX 12,  FU 16 AX 13,  FU 16 BN 12,  FU 16 BN 13,  FU 16 BV 12,  FU 16 BV 13,  FU 16 BX 12,  FU 16 BX 13,  FU 20 AN 13,  FU 20 AV 13,  FU 20 AX 13,  FU 20 BN 13,  FU 20 BX 13,  FU 25 AN 21,  FU 25 AN 22,  FU 25 AN 23,  FU 25 AV 21,  FU 25 AV 22,  FU 25 AV 23,  FU 25 AX 21,  FU 25 AX 22,  FU 25 AX 23,  FU 25 BN 21,  FU 25 BN 22,  FU 25 BN 23,  FU 25 BV 21,  FU 25 BV 22,  FU 25 BV 23,  FU 25 BX 21,  FU 25 BX 22,  FU 25 BX 23,  FU 2O BV 13,  FU 32 AN 22,  FU 32 AN 23,  FU 32 AV 22,  FU 32 AV 23,  FU 32 AX 22,  FU 32 AX 23,  FU 32 BN 22,  FU 32 BN 23,  FU 32 BV 22,  FU 32 BV 23,  FU 32 BX 22,  FU 32 BX 23,  FU 40 AN 23,  FU 40 AV 23,  FU 40 AX 23,  FU 40 BN 23,  FU 40 BV 23,  FU 40 BX 23,  FUA 32 BN 22,  FUA 32 BV 22,  FUG 16 AN 12,  FUG 16 AV 12,  FUG 16 BN 12,  FUG 16 BV 12,  FUG 25 AN 21,  FUG 25 AN 22,  FUG 25 AN 23,  FUG 25 AV 21,  FUG 25 AV 22,  FUG 25 AV 23,  FUG 25 AX 21,  FUG 25 AX 22,  FUG 25 AX 23,  FUG 25 BN 21,  FUG 25 BN 22,  FUG 25 BN 23,  FUG 25 BV 21,  FUG 25 BV 22,  FUG 25 BV 23,  FUG 25 BX 21,  FUG 25 BX 22,  FUG 25 BX 23,  FUG 40 BN 23,  FUG 40 BV 23,  FUU 16 BN 12,  TF 20 AN 13,  TF 20 AV 13,  TF 20 AX 13,  TF 20 BN 13,  TF 20 BV 13,  TF 32 AN 22;  TF 32 AX 22,  TF 40 AN 23,  TFH 20 AN 13,  TFH 32 AN 22,  FS 10 B 3

Wskaźniki zanieczyszczenia Technometra:

IZE 2-16.02 V,  IZE 3-16.02,  IZE 5-32.02,  IZE 5-32-02 V,  IZE-2-16,  IZE-2-16.01,  IZE-2-16.02,  IZK 2-16.02 V,  IZK 3-16.02,  IZK-2-16,  IZK-2-16.01,  IZK-2-16.02,  IZK-5-32,  IZK-5-32.01,  IZK-5-32.02,  IZV 2-16,  IZV 5-32,  IZV-3-16

Za stroną producenta http://www.technometra.com/hydraulicka-zarizeni

 

Maszyny Bystroń - kruszarki ślimakowe, rębaki, prasy do soku, świdry, kafary, kosiarki bijakowe, ...

 

Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Grażyna Jachowicz Maszyny.PW 32-046 Minoga, Gołyszyn 61 NIP 9441010179

Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Grażyna Jachowicz Maszyny.PW 32-046 Minoga, Gołyszyn 61 i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail [jeśli jest tego więcej to tutaj trzeba wszystkie wymienić], agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. 
Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji 
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług fundacji, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

 
 
Szanowny Użytkowniku

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online.

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, jako właściciel serwisu z którego właśnie korzystasz. Nasze pełne dane znajdziesz w polityce prywatności dostępnej na naszej stronie. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgód, o które prosimy Twoje dane zostaną przekazane do naszych Zaufanych Partnerów. Ich pełną listę możesz zawsze sprawdzić w naszej polityce prywatności.

W celu świadczenia najwyższej jakości usług zarówno my, jak i nasi Zaufani Partnerzy na naszej stronie korzystamy z tzw. plików cookie w celu: lepszego doboru prezentowanych treści, personalizowania reklam a także w celu analizowania ruchu na stronie. Niektóre podmioty trzecie wymagają Twojej zgody na zbieranie danych, aby móc wyświetlać Ci spersonalizowane treści i reklamy. Dzięki takiemu wykorzystaniu technologii cookie jesteśmy w stanie emitować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji.

Klikając przycisk „Rozumiem, dziękuję" lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte powyżej.

W każdej chwili możesz edytować wyrażone zgody (również całkowicie je wycofać) postępując zgodnie z instrukcją na stronie naszej polityki prywatności.

 
Pamiętaj! Zgodnie z RODO jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili zmienić lub wycofać tutaj.